Tjänster

Tankar och cisterner

Mekano tillverkar och reparerar tankar och cisterner som används inom olika industrier.

Cisterner tillverkar vi till kunder inom livsmedelsindustrin och kemiska industrin. Volymen av våra cisterner varierar mellan 200 liter och 18 kubikmeter.

I vår verkstad tillverkas också hydraulik- och bränsletankar till tunga fordon och segelbåtar. Som material använder vi kolstål, syrafast stål samt titan.

Underhåll av cisterner och tankar hör också till våra tjänster.

Våra produkter svetsas alltid med omsorg: då kan vi säkerställa att våra tankar och cisterner uppfyller alla krav som ställs på deras säkerhet och hållfasthet. Vid behov anlitar vi en tredje part som granskar våra produkter och kontrollerar att de lämpar sig för till exempel livsmedelsindustrins behov.

Sagt om Mekano

Närliggande för storindustrin, med mångsidig och flexibel service.

Timo Mäenpää, UPM

Se övriga referenser

Hur kan vi hjälpa?