Tjänster

Underhåll av vattenkraftverk

Mekano är en erfaren expert på underhåll av vattenkraftverk. Vi har arbetat med reparation och service av vattenkraftverk i över tio år.

I våra tjänster ingår bland annat

  • byte och justering av lager
  • tillverkning av givarfästen
  • reparation av turbinhjul och stommar
  • byte av turbinbladstätningar
  • demontering och modifiering.

Mekano tillverkar och levererar reservdelarna som behövs för att hålla kraftverket i drift. Vid behov söker vi stöd av våra samarbetspartners i Finland och i Sverige.

Sagt om Mekano

Mekano ser arbeten som en helhet, det blir planerat, genomtänkt och garanterat fungerande.

Victor Wistbacka, Oy Herrfors Ab

Se övriga referenser

Hur kan vi hjälpa?