Våra certifikat

Avancerade projekt inom svetsning och bearbetning förutsätter att vi följer standarder som gäller inom metallbranschen. Med hjälp av standarderna kan vi garantera kvaliteten på våra produkter och tjänster.

Våra viktigaste certifikat:

  • Mekanos kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001.
  • Våra svetsare har personliga kompetensintyg enligt EN 287-1.
  • Mekanos svetsdatablad har kvalificerats genom ett metodprov enligt SFS-EN ISO 15614-1.
  • Vi är stolta över att vi den 12:e februari 2019 erhållit certifikat av Bureau Veritas, kvalitetssystem för svetsning ISO 3834-2.

Sagt om Mekano

Mekano ser arbeten som en helhet, det blir planerat, genomtänkt och garanterat fungerande.

Victor Wistbacka, Oy Herrfors Ab

Se övriga referenser

Hur kan vi hjälpa?